Försörjningsstöd - ansökan

LÄS MER

Utifrån din ansökan och den information du lämnar utreder socialsekreteraren din rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är alltid ett sista alternativ och kan bli aktuellt först när alla dina egna tillgångar har använts och du har undersökt alla andra möjligheter att tillgodose behovet.

Kontakt:
Myndighetsavdelningen
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Pengar-och-bidrag/Ekonomiskt-bistand/