Vattenskyddsområde - ansökan om tillstånd för åtgärder

LÄS MER

För vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området. Kravet på anmälan eller tillstånd gäller om du ska starta nytt, ändra, utöka eller ta över en befintlig verksamhet.

Mottagare:
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Kontakt:
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se