Gemensamt serveringsutrymme - ansökan

LÄS MER

Den här blanketten ska användas när flera företag som redan har egna serveringstillstånd vill utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme eller serveringslokal. Alla som söker om att få dela en sådan gemensam yta måste också skriva under ansökan.

 

Mottagare:

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga