Jämkning i samband med dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om jämkning i samband med dubbla boendekostnader vid inflyttning på särskilt boende.

Kontakt:
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se