Servering alkohol - begäran om återkallelse av tillstånd

LÄS MER

Här kan du begära att ett serveringstillståndet ska återkallas.

Kontakt:
Alkoholhandläggaren
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/serveringstillstand/