Bygglov - förhandsbesked

LÄS MER

När du ska bygga en ny bostad utanför detaljplanerat område kan du behöva söka ett förhandsbesked.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Bygglov/