Synpunkt/klagomål/beröm - verksamheterna gator, trafik, vatten, kultur, fritid och annan

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens service

Låt oss veta vad du tycker om verksamheterna i Mörbylånga kommun. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

När du skickar in ett ärende i e-tjänsten registreras det som en allmän handling i Mörbylånga kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Din fråga skickas vidare till den verksamhet som ansvarar för frågan. 

Ärenden som gäller för verksamheterna bygga, bo, miljö, social omsorg och utbildning lämnas i separata e-tjänster riktade mot respektive verksamhet. Dessa hittas i gruppen Klagomål

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att få återkoppling i ärendet krävs att du loggar in med e-legitimation.
  • Loggar du inte in förblir du anonym och kan ej få återkoppling i ärendet.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Väljer du att inte logga in kan ingen återkoppling i ärendet ske. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa