Hushållsavfall - kompostering

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla kompostering av organiskt hushållsavfall från ert hushåll.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
www.morbylanga.se/miljoskydd