Verksamhet med hygienisk behandling

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet som har hygienisk behandling eller solarier skicka in din anmälan.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
www.morbylanga.se/halsoskydd