Lagringskontrakt för uthyrning av urin/flytgödselbehållare

LÄS MER

Här kan ni som djurhållare och ägare av gödselbehållare, skriva kontrakt för lagring av gödsel/urin.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Miljoskydd/